MIT AD A GREEN COACHING KÉPZÉS?

 

AZ I. MODUL TÉMÁI


Szerződéskötés: tanuló innovatív team

A képzés résztvevői minden esetben egy csoportot képeznek. A képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a spontán csoportdinamikai folyamatok mellett célzott csoport-fejlődési utat járjanak be a résztvevők. Ha tudni akarod, mit jelent az, hogy tanuló innovatív team alakul a képzés résztvevőiből és hogyan jön létre egy ilyen csoport, akkor jelentkezz és légy tagja Te is egy tanuló innovatív team-nek!


Tanuló innovatív szervezet

A tanuló innovatív csoportok ereje megnyilvánul azokban a szervezetekben, amelyekben ilyen csoportok működnek. Az erős hatással bíró alrendszerek idővel átalakítják a nagyobb rendszereket. Hogy mitől lesz egy tanuló innovatív team erős hatású alrendszer, és hogyan lesz képes átalakítani akár egy szervezetet is tanuló innovatív szervezetté? Megtudhatod a Green Coach képzés első moduljából!

Egyéni kompetenciatérképek elkészítése

Általában azt gondoljuk, tisztában vagyunk a tudásunkkal, képességeinkkel, ismerjük a különféle helyzetekhez alkalmazkodó hozzáállásunkat. A tudásunk, képességeink, attitűdünk tudatos végig gondolása után azonban hamar rádöbbenünk, mennyi mindent tudunk, mennyi mindenhez értünk és milyen változatos stratégiákat követünk a hozzáállásunkban, amelyekről eddig nem, vagy alig vettünk tudomást. Egyéni kompetenciatérképed elkészítéséhez kaphatsz profi támogatást, miközben megszerezheted a mások kompetencia térképének elkészítéséhez szükséges tudást, elsajátíthatod a mások támogatásához nélkülözhetetlen képességeket. 


A team kompetenciatérképe

Ha az egyének tisztában vannak a saját erőforrásaikkal, team-et alkotva egy speciális kompetencia mátrix jön létre, amelyben nem egyszerűen összeadódnak az egyének kompetenciái, hanem csoport szinten létrejön egy új, speciális tudástár, képességek, amelyekkel egyedül senki sem rendelkezik és a csoport egy új attitűd felvételére ad lehetőséget. Hogy mitől lesz színesebb és gazdagabb egy csoport kompetenciatérképe, mintha az egyének kompetenciáit egymás mellé tennénk, azt a team kompetenciatérképe mutatja meg. Legyél részese a folyamatnak, amelyben ezt a gazdagodást megélheted!


Paradigmaelemzés (egyéni és team szinten)

A paradigmák olyan gondolkodási sémák, amelyek viselkedés minták kialakulásához vezetnek és ezek a viselkedésminták alapvetően befolyásolják a cselekvési szinten megjelenő tetteinket. A gondolkodási sémák tudatosítása alapozza meg a paradigmák elemzését. Ha rá akarsz látni a gondolkodási sémáidra, szükséged lesz társakra, hogy lásd, mennyire összetett és diffúz tudást igénylő munka a paradigmaelemzés. A valódi változások generálásához nélkülözhetetlen tudást szerezhetsz ebben a modulban!

 

A II. MODUL TÉMÁI


Paradigma modell

Ebben a részben megismerkedhetsz azzal a modellel, amely a rendszerek működésének és változási ciklusainak megértéséhez vezethet el. A rendszerekben való gondolkodás és a rendszerszintű látásmód elsajátítása nem automatikus, azért meg kell dolgoznunk. Ha tudni szeretnéd, hogyan rövidítheted le a rendszerek jobb megértése felé vezető utat, ismerkedj meg az Ökopszichológiai paradigma modellel.


Ökopszichológiai alapgondolatok

Az Ökopszichológia egy viszonylag fiatal tudomány, alapgondolatai olyan látásmódhoz vezethetnek el, amely segít meglátni a természetbe ágyazottságunkat és ennek hatásait. Magyarországon az Ökopszichológiai Intézet vezetője, Molnos Zselyke tette a tudományos élet ma már megkerülhetetlen részévé az Ökopszichológiát. E tudományág aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a teljes ismeretlenségből alig három év alatt vált közismertté. Ez nagyban köszönhető Molnos Zselyke Ökopszichológia-alapkönyv című munkájának, mely már a harmadik kiadásnál tart és hamarosan megjelenik a kötet második része is.


Egyéni és team projektek előkészítése

A képzés során már menet közben lehetőséged van az alkotómunkára. Egyéni projektjeidet a képzők és a team mentorálása mellett készítheted elő és viheted végig. Közben konzultációs lehetőségeket kapsz és a projektek prezentálása után a csoport tagjai visszajelzéseikkel segítik a megszerzett tudás integrálását. A képzés során egy-három egyéni projekt és egy team projekt elkészítésére lesz lehetőséged. Így a képzés elvégzésekor már nem kezdő, hanem gyakorló green coach leszel!


Az első- és másodfokú változás

Ha többet akarsz tudni a változásról annál, hogy minden változik, ha nem elégszel meg azzal, hogy a változás egy spontán végbemenő folyamat, amelynek részese, legtöbbször elszenvedője vagy. Ha olyan tudatosan irányított folyamatként akarsz a változásra tekinteni, amelynek során értékteremtésre van módod, akkor meg kell értened, mi a különbség az első és a másodfokú változás között! Ehhez a saját gondolkodásmódod, paradigmáid tudatosítása és elemzése vezet majd el, melyek az első modulban készítik elő ezt a munkát.


A mélységbeli perspektívaváltás képessége és a finomhangolás

Ahogy haladunk a gondolkodásmódunk, paradigmáink megismerésében egyre finomabb folyamatokat vagyunk képesek érzékelni mind a saját, mind mások viselkedésében. Ekkor leszünk képesek befogadni azokat az impulzusokat, amelyek a mélységbeli perspektívaváltás képességéhez vezetnek el bennünket. Folyamataink finomhangolása révén egyre könnyebben tudjuk majd meglépni a másodfokú változásokhoz szükséges nézőpontváltásokat.

 

 A III. MODUL TÉMÁI


Alkalmazott ökopszichológia

Minden elméletnek el kell jutnia arra szintre, ahol a cselekvésen keresztül nyilvánul meg a jobbító hatása az emberre. Az Ökopszichológia gyakorlati terepe az ember és a természet találkozási pontján kezdődik. Az ember és természet kapcsolódásában, újra kapcsolódásának támogatásában találkozhatunk az alkalmazott ökopszichológiával. Természetesen a kapcsolódás, újrakapcsolódás az ember önmagával és embertársaival való kapcsolódására is érvényes, hiszen az ember is a természet része. 


Részvételi séták elmélet

Olyan természetkapcsolat programok, amelyek célja az adott élőhely folyamataival, mintázataival élőlényeivel való élményszíntű és ismeretalapú találkozás. A rekreáción túl fontos szempont benne az adott élőhelyhez való tudáson és élményen keresztüli kapcsolódás. Green coacként betekintést kaphatsz a természetkapcsolat facilitálás és a részvételi séta vezetés elméleti alapjaiba.


Részvételi séták gyakorlat

Az Ökopszichológiai Intézet jelenleg az egyetlen olyan szervezet, amely részvételi séta vezetőket képez Magyarországon. A Green coach képzés résztvevői abban kivételezett helyzetben vannak, hogy nem csak tanulhatnak az alkalmazott Ökopszichológiáról, hanem saját élményű alkalmakon tapasztalhatják meg, mit jelent például egy részvételi séta. És azt is, hogy mit adhat egy képzett részvételi sétavezető által vezetett séta a mélységbeli perspektívaváltás folyamataihoz, hogyan kaphat támogatást a finomhangolási képességünk.


Kutyaasszisztált munka az ökopszichológiában

Az állatasszisztált terápiák és önismereti munkák egyre népszerűbbek és egyre elismertebb elemei a modern kor fejlődni vágyó emberének nyújtott támogatásoknak. Az ökopszichológiai kontextus egy olyan perspektívát ad az állatasszisztált munkáknak, amelyben sokkal szélesebb kör számára nyílik lehetőség, hogy a természettel való kapcsolódást ezúton is segítse, erősítse.


Lóasszisztált munka az ökopszichológiában

Az állatasszisztált munkák talán legismertebb és legrégibb formája a lóasszisztált terápia és önismereti munkák. A lovakkal való munka szaktekintélyeivel ismerkedhetnek meg a képzésben részt vevők, mint ahogyan a részvételi séták, vagy a kutyaasszisztált munkák alkalmait is a témák szakértői vezetik.   


Kutya és Lóasszisztált élmények

A Green coach képzés nem csak elméleti, hanem gyakorlati képzés is, és a saját élmény alap a képzés során. Ezért természetes, hogy a résztvevők ki is próbálhatják az állatasszisztált munkákat az elméleti blokkok szakembereinek praxisában. A képzés III. modulja kutya és lóasszisztált munkák saját élményű alkalmaira ad lehetőséget a résztvevők számára.


A IV. MODUL TÉMÁI

 

Tapasztalati tanulás

A képzés során erre a pontra eljutva már minden résztvevő érzi, mekkora jelentősége van a tanulásban annak, hogy saját tapasztalatokon keresztül vezet a tanulás a tudáshoz. Mi a különbség a tapasztalati tanulás során megszerzett tudás és a frontális oktatás után megmaradt tudás között? Ezt valószínűleg sejti mindenki, sokan talán meg is tudják fogalmazni, de tudatos folyamatokon keresztül megélni már keveseknek adatik meg. A Green Coach képzés résztvevői a lehető legteljesebb tudáshoz jutnak a tapasztalati tanulás témakörében.


Nyelvi modalitások

Az uralkodó gondolkodási sémáinkról a metakommunikációnk mellett a nyelvi mintázataink adnak gyakran nagyon direkt és egyértelmű információkat. Ameddig a metakommunikációs jelzések érzékelése és dekódolása egy bonyolult, sok esetben a mai világban kivitelezhetetlen feladat, gondoljunk csak a rohamosan terjedő online kapcsolatokra, a nyelvi mintázatok a legtöbbször világos és egyértelmű információkat adhatnak a magunk, vagy mások gondolkodási sémáiról, ezen keresztül az adott cselekvéseket megalapozó paradigmákról. A nyelvi mintázatok érzékelését és értelmezését azonban tanulni kell, mert a tudattalan folyamataink a meta szintre fókuszálnak. Hogyan érzékelhetjük és értelmezhetjük a kommunikáció során megjelenő nyelvi modalitásokat és mit ad ez a képesség a coach munkájához?


Improvizációs eszköztár: playback-színház és dramatikus technikák

Miért is mondjuk, hogy az improvizáció az egyik legtudatosabb működési módunk? Miért is mondjuk, hogy az improvizációban kell a leginkább jelen lennünk az „itt és most” -ban? És egyáltalán mi a szerepe az improvizációnak a coach munkájában? Hogyan teszi unikálissá egy coach munkáját, ha jártas különféle dramatikus technikákban? Mi az a playback színház és mi köze az ökopszichológiához? Mit csinál az Ökopszichológiai Playback Társulat?


Artisztikus coaching

Az artisztikus coaching nem csak a nevében érdekes és különleges. A különböző művészeti elemek beépítése a coaching folyamatba talán nem ismeretlen a szakemberek előtt. De mit ad ehhez a Green coaching? Mitől válik egy coaching folyamat artisztikus coachinggá, mitől lesz több a Green coaching artisztikus változata, mint a művészeti terápiák vagy a művészeti tevékenységekre épülő önismereti munkák? Megmutatjuk a képzés résztvevőinek az Ökopszichológiai Playback társulat segítségével, mivel az elméleti blokk után itt is sajátélményű alkalom következik, a tanultak integrálása playback improvizációs színházi eszközökkel.


Triangulum coaching

A Green Coach-ok egy izgalmas módszerrel ismerkedhetnek meg, amelynek során megtapasztalhatják és megtanulhatják, mit ad a coaching folyamathoz a háromszög! A képzés résztvevői megtudhatják miért több a kettőnél a három, alkalmazható technikát, coach eszköztárukba illeszthető módszert kaphatnak.

 

AZ V. MODUL TÉMÁI


Önálló és teamszintű változási folyamatok bemutatása (saját élmények)

Az V. modulban az előző négy modul feldolgozása, integrálása történik. A képzés résztvevői megosztják egymással tanultak gyakorlati alkalmazásának tapasztalatit. Az első részben a hangsúly a változási folyamatokon van. Hogyan változtam a képzés során? Mi változott? Mit változtattam én? Hogyan változott a csoport?


Potenciális teamekkel és szervezetekkel való munka

A képzés résztvevői az egyéni és a team projektek során valóságos team-ekkel, szervezetekkel dolgoznak. A projektek során a kapcsolati háló bővül, gazdagodik. Ennek a gazdagodásnak a tapasztalatai kerülnek fókuszba. Milyen további együttműködések, projektek generálhatók a képzés után? Hogyan tovább egymással és a partnerekkel?


Folyamatelemzés, eredmények tudatosítása

A sajátélményű feldolgozások emocionális szinten az előző modulban megtörténtek. Itt a kognitív szint feldolgozási folyamatairól tanulnak a résztvevők azáltal, hogy a saját folyamataik elemzését és tudatosítását végzik el. Hogy milyen módszerekkel teszi ezt egy Green coach team? Megtudhatod a képzés záró moduljában. 


Az új paradigmának megfelelő célok beazonosítása, a teamtagok újraszerződése

egymással

A képzés célja, hogy a tudásátadáson és közös tanuláson túl olyan alkotó közösségeket hívjon életre, amelyek tovább működnek és a képzésen túl mutató együttműködéseket alakítanak ki mind egymással, mint a képzés oktatóival, mind pedig a projektek alanyaival. Hogyan kapcsolódik a Green alkotóközösségek hálózatához? Mi a team specialitása, mire szerződnek a képzés után a team tagok? Ezek a kérdések most még csak talányos, talán üresen hangzó mondatok. Azonban akik elvégzik a Green coaching képzést azok számára az ötödik modul zárása egyben egy új időszámítás kezdete lesz!

Várunk Téged is az Ökopszichológiai Intézet képzését elvégzett Green coachok csapatába, csatlakozz Te is a Green tanuló és alkotó közösségek hálózatához!