A Green coaching azoknak szól...

  

… akik tisztában vannak azzal, hogy rengeteg erőforrás áll a rendelkezésükre.

A tanácsadási módszerek a kliensek saját erőforrásaira építenek, azok felfedeztetésével arra ösztönzik őket, hogy használják, amijük van. A Green coaching ehhez a folyamathoz hozzátesz egy gondolatot. Amink van, azt nem csak egyszer és egy féle módon használhatjuk. Az újrahasznosítás nem csak a külső környezet fenntarthatóságához fontos. A belső erőforrásaink minden újabb helyzetben, minden változás után rendelkezésünkre állnak, de sokszor az új körülmények között, az új környezetben nem tudjuk, nem vesszük észre, hogy bár nem pont így, de korábbi kihívásink alkalmával már eredményesek voltunk. A belső erőforrásink újra hasznosítása lehetséges, azonban ehhez gyakran elő kell vennünk a kreativitásunkat és művészi képességeinket. A Green Coaching arra tanít meg, hogyan hasznosítsd újra belső erőforrásaidat, hogyan váljon a probléma megoldó képességed fenntarthatóvá a folyamatosan változó körülmények ellenére is!


… akik nyitottak a változásra.

Gyakran mondogatjuk magunknak: én aztán igazán nyitott vagyok a változásokra. Lehet, de nem mindegy, milyen szintű változásokról van szó. A mindennapjainkban természetesen folyamatosan változó körülmények között élünk, azonban ezek a változások nagyrészt elsőfokú változások, valamit másképpen csinálunk, mint korábban, más útvonalon közlekedünk, drágábban, vagy olcsóbban vásárlunk stb. Azonban a viselkedésmintáinkat meghatározó gondolkodási sémáinkat, amelyek a cselekvéseinket megalapozzák, a legritkább esetben engedjük át a változásnak. Másszóval a paradigmáink megváltoztatása már kemény dió, hiszen ez minden esetben másodfokú változási folyamatot jelent. Ez bizony valóban nehéz munka, de megéri, hiszen igazán nagyot csak másodfokú változásokon keresztül lephetünk a fejlődésünk útján. A Green coaching a paradigmaváltásaidat támogatja meg, célzottan segítve elő a másodfokú változási szükségleteid tudatosítását és meglépését.

 

 …akik a környezetüket egymással organikus kapcsolatot alkotó rendszerekként értelmezik.

Az ökopszichológia egyik alapgondolata, hogy az emberi lény nem egy elkülönült, magányos egység, hanem egymással élő kapcsolatot alkotó rendszerek része, s ezeken belül maga is egy organikus rendszer. Ma hajlamosak vagyunk a környezetünktől elkülönült entitásként tekinteni önmagunkra, csak bizonyos perspektívából közelíteni a minket körülvevő világhoz, így lépten nyomon elakadunk, úgy érezzük mindenhol falakba ütközünk. Holott, ha képesek lennénk gyakrabban perspektívát váltani, tudatosodna bennünk a rendszerekbe ágyazottságunk előnye: nem vagyunk egyedül, mindig van megoldás, ha elakadunk, mert az nem jelent mást, mint, hogy ideje változtatnunk perspektívánkon, hogy megláthassunk az ajtót, amin tovább léphetünk. A Green coaching segít begyakorolni a perspektíva váltást, hogy minél gyakrabban élhess a rendszerbe ágyazottság előnyeivel a rendszerek felismerésén, átlátásán keresztül. 

 

… akik a világ megismeréséhez tudatosan fejleszteni és finomítani akarják az érzékelésüket.

 

Napjainkban a minket körül vevő egyre színesebb és hangosabb anyagi és virtuális ingerek hihetetlenül eltompították az érzékelésünket. Elég csak arra gondolni, hogy egy húsz, harminc évvel ezelőtti, akkor pörgősnek, ütősnek számító akciófilmen a mai „Z” generáció már csak unatkozik. Az épített környezet még a zöld területeket is magában foglalja és úgy alakítjuk ki egy emberi élőhely flóráját és faunáját, hogy az minimum egyedi, tájidegen elemekkel, lehetőleg meghökkentő forma és színvilággal kápráztassa el a benne élő embert. Nem csoda, ha az érzékelésünk a finom szintekre már nem jut el. Szükségünk van komolyabb iskolázásra és gyakorlásokra, tulajdonképpen az érzékelés újratanulására. A Green coachingban alapvető fontosságú a finomérzékelésen keresztüli tudatosítás, önmagunk és a környezetünk észlelése minél finomabb szinteken.


Összegezve:

Hisszük, hogy a Green coaching segítségével felismerhetjük az újrahasznosításra váró erőforrásokat, igazán nyitottá válhatunk a paradigmaváltásokat lehetővé tevő valódi változásokra és újra és újra képesek leszünk perspektívát váltani a minket körül vevő rendszerekben való eligazodás érdekében. A Green coaching örömteli, kreatív folyamatokon keresztül mutatja meg, hogyan teremts tartós, fenntartható jóllétet önmagad és mások számára!